FBKG

Milletimizde ve tüm milli devletlerde ideolojik boşluğun yaşandığı bugünlerde,Fikren Bağımsız Kemalist Gençler hareketi tüm Türk halkının ve  Osmanlı coğrafyasında şekillenmiş milli devletlerin anti-emperyalist kültür birliği çerçevesinde devletler üstü birliğini amaç edinmiş ve bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak yaşanan ideolojik boşluğu doldurmayı amaç edinerek,2009 yılında oluşturulmuş bir gençlik düşün hareketidir.

Ulusumuza yaşatılan bu ideolojik boşluk emperyalistlerin yıllardır uyguladığı siyaset anlayışları ve ulusumuzun aldanmışlık içinde bu siyaset tarzına isteyerek veya istemeyerek ayak uydurmasıyla yaratılmıştır.

Ulusumuzun ve tüm dünyada ki sömürülen  halkların gördükleri bu çirkin rüyadan,biran önce uyanmaları şarttır!Bu rüyadan uyanmamak tüm Türk halkına ve diğer Fikren Bağımsız  milletlere ağır bedel ödetecektir.Bu bedel dillerini,ahlaklarını,kültürlerini,yaşantı tarzları kaybetmek,tarihlerini geçmişlerini unutmak ve en önemlisi insan olma özelliklerini kaybetmelerine yol açacaktır.

Fikren Bağımsız Kemalist Gençler hareketinin ilk amacı;öncelikli olarak sömürülen birlik içerisinde bulunabileceği,tüm Türk halkının bu sömürülen birliğe liderlik edebileceği bir doktrini geliştirip yaratabilmektir.

Fikren Bağımsız Kemalist Gençlerin geliştirmeyi amaçladığı bu ideoloji,yakın tarihimizin en destansı ve kahramanlık hikayeleriyle dolu yüce önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen İSTİKLAL SAVAŞI’yla kazanılmış BAĞIMSIZ TÜRK HALKININ ve fikren bağımsız milletlerin öncü ideolojisi haline gelen ”KEMALİZM” dir.Fakat bizler kemalizmi,atamızın kapattığı mason localarından yetişen profesörlerin halkımızı aldanmışlığa iterek öğrettikleriyle değil,bizzat atamızın kitaplarından ve söyleşilerinden onun düşünce sistemini ve yapısını öğrenmiş gençlik hareketiyiz!

Pasif işgal altında bulunan yurdumuzun,kurtuluş ideolojisi olan kemalist öğretinin tekrar doğru anlamıyla yeni çehresinin etrafında,milli ideoloji sahibi tüm Türk ve fikren bağımsız devletleri  milletler üstü birlik ve beraberliğe götürecek olan yenilenmiş ideolojik yapıyı oluşturmaya ve bu ideolojik yapı etrafında demokrasinin gereği partileşerek iktidar mevzisine halkın desteğiyle oturup,tüm yapılandırdığımız doktrin etrafında amaçlarımızı gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda,hareketimizi tanıtmak ve üst bir fikir etrafında birlik yaratmak amaçlı oluşumumuza ait yayın hayatına başladık.

9 eylül 2009 tarihinde başladığımız yayın hayatında bizlerden desteklerini esirgemeyen ve yazılarıyla biz gençlere önderlik eden ünlü yazarlarımıza saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.Ayrıca hareketimizin genç önderleri olan kemalist yazarlarımıza ve temsilcilerimize de teşekkürü borç biliyoruz.

EY DOĞUNUN EZİLEN,SÖMÜRÜLEN MAZLUM MİLLETLERİ ŞAHLANIN!GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE FİKREN BAĞIMSIZ MİLLİ DEVLETLER BİRLİĞİNE YÜRÜYÜN!