Kategori: Tasavvuf / İslam

Bilgi Çağının Manevi Önderleri

Manevi Halife, Piri Türkistan’ın hayatı

Manevi Halife, Piri Türkistan’ın hayatı

Türk tasavvuf geleneğinin hareket noktası “Pîr-i Türkistan” Hoca Ahmed Yesevî, Güney Kazakistan’da Çimkent şehrine 7 km., bugün Türkistan adıyla tanınan Yesi şehrine 157 km. uzaklıktaki Sayram kasabasında doğmuştur. Doğum yılı 1103 / 1104 bilinmektedir ....

Yüzünüzü güneşe çevirirseniz gölgeleri göremezsiniz

Yüzünüzü güneşe çevirirseniz gölgeleri göremezsiniz

İlâhi hadiseler insan dimağına dökülemez. Beşer aklı bunu halletmeye çabalarsa bütün ilâhi şeylerin hepsi kıymetini kaybeder. Kâinatda düşünebileceğiniz herşey mümkündür. Düşünemediğin şeyin imkânı yoktur. Bilgisizlik’dir bunların hepsinin sebebi…Hangi bilgisizlik, akim ötesine inanmamak cehaleti… Bu,...

Münir Derman’ın notlarından

Münir Derman’ın notlarından

Türk milleti dünyanın en cömert milletidir. Cömertlik zenginlik ile değildir,<!- Gönül iledir. Hangi fakirin evine giderseniz gidin sizi aynı ağırlık ruhu ile ağırlarlar. Cömertliğin idraki hiçbir batılı kapitalistin hülyasına bîle giremez. Zaten lügatlardaki. cömertlik kelimesinin mukabili de uydurma...

Türk’ün manevi sırrını Münir Derman yazdı: Er Rahman

Türk’ün manevi sırrını Münir Derman yazdı: Er Rahman

ER RAHMAN: Rahmet sahibi demektir. Rahmetin lügat manası Kalp  inceliğidir. Rahmet niğmet vericidir. Bütün yaratıklarına.  ER RAHİM: Ahirette mü’minlere, emirlerine itaat edenlere niğmet vericidir. ELHAMDÜLİLLAH: Niğmet karşılığı değildir. Dikkat edin… Merhamet: 14 de 1 Peygamberliktir....

10 Kasım ve İstiklal Madalyası…

10 Kasım ve İstiklal Madalyası…

Madalya nişan… İnsanlık tarihinde görünür görünmez, el ile tutulur, tutulmaz, İnsanın yaradılış hasletlerine duyulan sevgi ve hürmetin ifadesi olarak göğse takılan, kitabelere yazılan, kafalara nakşedilen bir semboldür: Madalya, nişan, kitabe dediğimiz nesne… Bunları eritip...

Kurban: Münir Derman anlatıyor

Kurban: Münir Derman anlatıyor

( 21 Mart 1967 senesi Kurban Bayramı sabahı Tekke Câmiinde Dr Münir Derman Beyin yapmış olduğu vaaz.) Sonsuz semâları masmâvi bir nur ile dolduran ALLAHa hamd ederim!. Sabahın bu vaktında yataklarından kalkıp Huzûr-u RABBâniye...

Türk’ün Manevi Sırrı Münir Derman anlatıyor: Gönül

Türk’ün Manevi Sırrı Münir Derman anlatıyor: Gönül

(Mekânda  iken  lâ mekâna dalmak). Gözümün nuru  namazdır. Semaya bakmak, sonsuzluğa, bir  nevi  lâ  mekâna  bakmaktır. İnsan, aklın varamadığı lâ  mekânı içine almış  bir mekândır. Sema, Allah’ın var olduğunun en büyük delilidir. Şu cümleleri anlamak gönül işidir. Denizde boğulsan bile eğer balık yemezse su...

Türk’ün Efendisi Münir Derman’dan sohbetler…

Türk’ün Efendisi Münir Derman’dan sohbetler…

Kabirde Mü’min olarak yatana gıpta ederim.Ben de öyle olmak isti­yorum. Dış giyinişim basit. Bunu zühd için giyiyorum desem nefsimi övmüş olurum. Para yetmiyor alamıyorum desem bu sefer Rabbimi şikayet etmiş olurum.Bunu bana sormayın… Ne...

Atatürk büyük bir Eren’di!

Atatürk büyük bir Eren’di!

Haberimize geçmeden önce belirtmeliyiz ki; birtakım gerçekler ve Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün saklı yönleri çok değerli insanlar tarafından açıkca dile getirilmeye başlandı ! Bunlardan biri Eski Kültür Bakanımız NAMIK KEMAL ZEYBEK. Milletimizin henüz hazır...