Voynich El Yazmaları Nerelerden Çalıntı?

CNNTÜRK hala Voynich El Yazmalarının Sırrını Soruyor. Oysa 16 Yıldız okuyucuları için o konu çoktan tarih oldu….
“Voynich elyazması Voynich elyazması, bilinmeyen bir yazıyla yazılmış, anlamı çözülemeyen gizemli bir kitap. 1450 ila 1520 yıllarında yazıldığı tahmin edilmekte. 240 sayfaancak tamamının 270 sayfa olduğu düşünülüyor. Kitaba ismini veren, 1912 yılında varlığını ortaya çıkaran Wilfrid M. Voynich adındaki sahaftır. Yapılan bilimsel incelemeler, kitabın Voynich tarafından yapılmış bir sahtekârlık olmadığını kanıtlamıştır. Kitap çok sayıda ilginç resim içerir.

 Bunlardan bir kısmı yıldızları, bitkileri ve tuhaf bir tesisatla birbirine bağlı küvetlerde yıkanan çıplak kadınları gösterir. Voynich elyazması yıllardır dilbilimciler, kriptologlar, tarihçiler, diğer branşlardan bilimadamları ve meraklılar tarafından yoğun olarak incelenmekle birlikte, çözüldüğüne dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. İstatistiksel ve dilbilimsel çözümlemeler, metnin rasgele yazılmış anlamsız bir işaret yığını değil, doğal bir dilin yazıya geçirilmiş hali olduğunu göstermekte.”

http://www.cnnturk.com/fotogaleri/bilim.teknoloji/bilim/2012/12/29/cozulemeyen.sifreler/15384.2/index.html#photoGal

Oktan Keleş Voynich El Yazmalarının nerelerden çalıntı olduğunu Deruni Devlet-Kutsal Halı kitabında (sh 348-352) açıklamıştı:

Voynich elyazmaları nerelerden alınmıştır?

El Sufi’nin yıldızlar üzerine yazdığı Suvar el Kevakib el Sabita, Mardin’de 1135’te Arapça olarak basılmıştır.

12. yy.’da mühendis El–Cezeri, teknolojik buluşlarını El-hiyel el-Hendesiye adlı kitapta toplamıştır. Kitapta yer alan buluşlar hidrolik güçle ve dişlilerin hareketiyle çalışır.

Bunlar otomatik güçle çalışan insanlar, hayvanlar, fiskiyeli havuzlar, kilit ve benzeri teknik buluşlardır.

Anadolu kökenli hekim Dioskoridis, Materia Medica (Tıbbî Maddeler) adıyla tanınan meşhur yapıtında, tıbbî bitkilerle ilgili çok kısa bilgiler vermiş ve bunların yetiştikleri yerleri bildirmiştir. Bu botanik ve zooloji kitabında; 600 bitki ve 200’ü aşkın insan ve havyan tasviri vardır. Bilimsel araştırmalarda, çizim ve resimlerin önemini göstermesi açısından önemli bir eserdir Materia Medica.

13. yy’da Konya’da resimlenmiş Varka ve Gülşah’ı 11. yy şairlerinden Ayubi, Farsça yazmış ve Gazneli Sultan Mahmut’a sunmuştur. Ressam, bu aşk öyküsünü anlatırken, insanları, bitkileri, hayvanları yapmıştır.

Voynich el yazması kitabı, işte bu kitaplardan aşırmadır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...