TÜRK’ÜN MANEVİ SIRRI MÜNİR DERMAN YAZDI: ER RAHMAN

ER RAHMAN: Rahmet sahibi demektir. Rahmetin lügat manası Kalp 
inceliğidir. Rahmet niğmet vericidir. Bütün yaratıklarına. 
ER RAHİM: Ahirette mü’minlere, emirlerine itaat edenlere niğmet
vericidir.
ELHAMDÜLİLLAH: Niğmet karşılığı değildir. Dikkat edin…
Merhamet: 14 de 1 Peygamberliktir.
Kur’anda 14 yerde secde Ayeti vardır.
Kur’anda 14 “EL HAMD-Ü LİLLAHİ RABBİL ALEMİN” ile başlayan
Ayeti Kerime vardır.
7 si Dünya, 7 si Ahiret içindir.
7 ve 14 rakamlarında büyük bir sır gizlidir. Beni bağışlayın
bildiklerimi söyleyemem… Yalnız bazı şeyleri söyleyebilirim dikkat
buyurun.
CEBRAİL – 7 harflidir
AZRAİL – 7 harflidir
MİKAİL-7 harflidir
İSRAFİL -7 harflidir
MÜHRÜ NÜBÜVVET -7 harflidir
İKRA SURESİ: 14 Ayettir.
Seferi olan namazların farzları ikişer rekât kılınır. Bu emirdir.

Kainat 7 günde halk olmuştur
Fatiha Suresi 7
İhlas Suresi 7
El Felak Suresi 7
Ennas Suresi 7
Ayet-el Kursi 7
Cenabı Hak 70 bin perde arkasındadır.
70 bin defa La İlahe İllallah.
7 kat Semavat
Nefsin 7 mertebesi vardır.
7 ler…
GAVS, ÜÇLER, DÖRTLER =Evtad, Yediler, Kırklar, 300 ler, 3000 ler
bunlarda yedidir.
Haftanın günleri 7’dir.
ZÜHAL, MÜŞTERİ, MERİH, ŞEMS, ZÜHRE, UTARİD, KAMER 7
kandilli süreyya yıldızı:
Dübbü Ekber, Dübbü Asgar 7 şer yıldızlıdır. Bunlar vasıtasiyle
KUTUP Yıldızı bulunur.
ZİYA 7 renktir. . Yediden yetmişe kadar sözü. Bunlar kuru laflar
değildir. İnsanda 5 duygu vardır. Görme, işitme, tatma, koku hissetme
(lems). İki tane daha vardır. O duygular, hassalar, ikiside ibadetle
kazanılır. O zaman onlarda 7 eder.
İBADER: İnsanda olan bir şey işte bu iki şeyi ortaya çıkarmağa insanı
hazırlar Onu ortaya çıkması Mürşit’in yardımı ile olur.
Çilede ortaya çıkar, halvette idrake geçer.
RESUL-Ü EKREM’E 7 şey farzdır.
1. Gece namazı,
2. Abdesli gezmek,
3. Yerde yatmak.
4. Soğan Sarmısak yememek,
5. Kin tutmamak,
6. Affetmek,
7. Ruhunu teslim ettiği yerde gömülme
Gökte ay 14 günde bedri-tam olur. Ondan sonra küçülmeye
başlar.
7 Tuğlu vezir. En büyük vezir. Kanuni Süleyman zamanında.
Ashabı Kehf 7 dir.
Gökler 7 ”
Geceler 7 ”
Seyyareler 7 ”
Sefa-Merve koşması 7 defadır.
Kabeyi Tavaf 7 ”
İnsan 7 şeyden yaratılmıştır.
Rızık 7 cinstir.
HA-MİM’ler 7 Ayettir.
Kur’an 7 harf ve 7 lügat üzeredir.
Secde 7 aza üzerinedir.
Cehennemin isimleri , kapıları 7 dir. Katları da 7 dir.
Ad Kavmi 7 günde helak olmuştur.
Yusuf Peygamber 7 yıl zindanda kalmıştır.
Zenginlik 7 yıldır.
Kıtlıkyılı 7 dir. (Kıtlık yılları 7 dir)
Kadınların sıhrıyyet haramları 7 dir.
Şehitlik 7 mertebedir ve 7 türlüdür.
Allah Kur’anda 7 şeye yemin eder.
1. Yıldızların mevkilerine,
2. Kıyamete,
3. Geceye,
4. Atlara
5. Sabaha,
6. NURU RESULULLAHA,
7. ZATI ECEL-Lİ ALA’LARINA.
Bunlar bu kadar yeter. Hayvanlardan da biraz bahsedelim. Dünya
hayvanlarla doldu.
Tek tırnaklı  -Dört ayak
2 tırnaklı      -Dört ayak
3 parmaklı   -İki ayak
4 parmaklı   -İki ayak
5 parmaklı   -İki ayak
l Tırnak – 4 ayak
2 Tırnak – 8 ayak
3 parmak – 6 ayak
4 parmak – 8 ayak
5 parmak -20 ayak
 
15              46 (15+46=61 6+1=7)
1+5=6        4+6=10 10+6=16 1+6=7
15+10=25   2+5=7
Hayvanlarda bunlardır.
Bismillah her şeyin başıdır.
Ekim 1973

Dr. Münir Derman

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...