Sin-Ay

1) “Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı.” Kamer / 1

Hz. Muhammed (sav) efendimizin mucizesidir. Tıpkı Zülkarneyn seddi gibi ahir zamana yönelik hakikati olan bir mucize. Hz. Musa (as) Kızıldeniz’i yarmıştı ve Firavun’u ordusu ile boğmuştu. 

2) Sen bil ki, Hz. Muhammed’de (sav) cinlerin firavununu ve ordusunu “ay”ı yararak hapsedip boğdu manyetik dalgalarda.

Ahir zamanda bu yarılan yerden; manyetik hapisten yarığın açılması; “İKİNCİ YARILMASI” sebebi ile dünyaya saldırılar gerçekleşecek. Kıyametin çağı. Ahir zamanın alameti.

3)“Sin insanı”nı inşa etmek isteyen Şeytanîler ay’ın yarılmasından sonra yeryüzünü manyetik alıcılarla doldurmak isteyecek, bu varlıklar dünyaya adeta yapışsın diye. “Sin insanı”nın çelik iskeleti bu varlıkları üzerine mıknatıs gibi çeker.

Peygamberimizin (sav) ay’ı yarıp cinlerin farklı bir türü olan bu varlıkları ay’ın manyetik dalgalarında boğması ve yaşayanlarının bir kısmını hapsetmesi bir rahmettir.

Yarılan bölgeye “mim vadisi” denir.

4) Bu tür cinler Peygamberimizden önce serbesttiler.  Efendimiz’den (sav)  sonra ise Cin Suresi 8-10 ayetlerinde mealen geçtiği gibi “Bizler önceleri kulak hırsızlığı yapıyor, yıldızlarda oturacak yerler buluyorduk. Şimdi manyetik hapisteyiz. Şihap-ateş topunun tehdidindeyiz.” manasında Efendimiz’in onları hapsettiğini ve boğduğunu dillendirirler.

5) Mim sırrı, eğik iğne gibidir.

“Ayetlerimizi yalanlayanlara göklerin kapısı açılmaz. DEVE  iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler.”Araf / 40

Hz. Salih’in (as) devesi mucize olarak indirilmişti ve “YERYÜZÜNDE” otlasın diyordu ayet (Araf / 73). Demek ki bir yerden gelmiş ve kesmişler; düşün! Kesenler Kudar bin Salif ve 9’lar çetesi.

(“Sin insanı” “mim vadisi”nden deve geçirme iddiasında.)

6)Sin-Ay Tapınağı Peygamberimiz geldikten sonra Arabistan’da yok oldu. Çünkü orada cinlere; yani Sin-Ay cinlerine tapıyorlardı.

“Melekler derler ki; “Onlar CİNLERE tapıyorlar.”” Sebe / 41

Sebe Melikesi’ni düşün. Ay melikesini… Yemen’de hüküm sürdü. Peki kendi neredeydi? Hz. Süleyman (as)’a teslim olduktan sonra, Hz. Süleyman’ın vefatı ile ay’a mı döndü?

7) Şeytanî Sin’ciler (Singularityciler) yeryüzünde Sin tapınağını canlandırmak için kolları sıvadı. Gökyüzünde de ay’ı bombalıyorlar ki yarık açılsın biran önce…

8) Dabbe Mezarlığı:Yesevî-Melamî sırrında SİN:

Yunusum babam der ki;

“Gel göresin bu SİNLERİ”

Sin: Ölü gömülen gömüt, kabir, mezar, yarık.

9) Şeytanîlerin Kabala Şifresi, Kodu ve Sözü:

DİKKAT! Sözün sahibi Ufo çalışmaları yapan Adolf Hitler:

“Ancak bir deve iğnenin deliğinden geçtiğinde büyük bir insan seçimle iş başına gelir. ” (Bu seçilmiş insan Deccal’dir. Çünkü insanları etkiler.)

10) Hz. Salih’in (as) devesini kesenler SAYHA ile azaplandı.

Sayha: Siyah, çığlık, korkunç ses.

Ay’ın siyah yüzünün çığlığı 9’ları bekler. Ay’ın siyah yüzünü gördün mü?

“Yarık yarık çatlamış yere andolsun.” Tarık / 12

 

Oktan Keleş

ONALTIYILDIZ // FBKG

Bunlar da hoşunuza gidebilir...