FATİH SULTAN MEHMET HAN’IN Çocukluk Not Defteri

Fetih 1453 filmi kadar Fatih Sultan Mehmet?in beyazperdeye yansıyan kişiliği de çok tartışıldı. Oysa Fatih?in gerçek kişiliğine dair en eski izler onun çocukluk defterindeki yazı ve çizimlerinde gizli.

Topkapı Sarayı arşivinde bulunan çok eski ve bir çocuk tarafından kullanıldığı anlaşılan bir deftere uzun yıllar kimse ilgi göstermez.

Sonunda 1940?lara doğru geleneksel Türk sanatları ve kültürüne büyük katkılarda bulunan Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver?in dikkatini çeker. Ünver kaynağı konusunda bir türlü emin olamadığı bu defteri uzun aralıklarla gözden geçirir.

Kesin kanıtlar bulamasa da 20 yıllık bir süre içerisinde defalarca incelediği bu çok eski çocuk defterinin Fatih Sultan Mehmet?in çocukluk yıllarına ait olduğu konusunda kanaat sahibi olur.

180 sayfalık üzerinde karakalem yazı ve çizimler bulunan defterin Fatih?in babası Sultan II. Murat Han dönemine ait olduğu kesindir.

Yapıldığı kağıtlar da o dönem İtalya?dan getirilen kağıtlardandır. Üstelik Hazine-i Humayun?a konacak kadar ve Sultan II. Abdülhamit?in emriyle saray mücellithanesinde ciltlenip bakımı yapılacak kadar önem verilmiştir.

Süheyl Ünver, 20 yıl emin olamadıktan sonra nihayet 1961 yılında bu defteri ?Fatih?in Çocukluk Defteri? adlı bir çalışmasıyla ilan eder. Topkapı Sarayı arşivinde bulunan defter Fatih Sultan Mehmet?e dair bilinen en eski belgeleri de içermektedir.

Böylelikle çağ açıp çağ kapatan sultanın küçüklüğüne dair en somut bilgi ve işaretler bu defter vasıtasıyla ortaya çıkmış olur.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...