BELGELERLE ROCKEFELLER’İN GİZLİ TEŞKİLATI: MABEDCİLER

Bir süre önce sitemizden bir duyuru yaptık ve dünyada yaşanan son olayların ülkemiz ve diğer dünya halklarının zarar göreceği bir yönde gelişmesi üzerine, dünya ekonomisine yön veren bir numaralı ekonomik teşkilatı ve lideri hakkında belgeler sunacağımızı sizlere belirtmiştik.

Evet yazısını ve belgelerini iki ayrı yazı şeklinde yayınlayacağımız ROCKEFELLER’İN GİZLİ TEŞKİLATI: MABETÇİLER Türkiye’de ilk kez yayınlanacak bilgi ve belgeleri konu edinecek !

Bu belgeler ile Rockefeller’in Mabetçilerin kurucu Başkan’ı olduğu belgelenecektir demiştik !


Bilindiği üzere dünyanın bir numaralı zengini Rockefeller ailesi. Aile, bu zenginliğini 18. Yüzyılın ortalarında Standart Oil petrol şirketinin inanılmaz kazançları ile elde etmiştir. 18 yüzyılın sonlarında ise ailenin zenginliği doruk noktasına ulaşmış ve dünya ekonomisine yön veren en tepede ki aile konumuna
gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal hayatta iken bu adam hakkında dergilerde önemli yayınlar yapılıyordu. Elimizde ki bir belgede 1935 yılına ait Rockefeller ailesini yerden yere vuran bir yazı var. Fikir hareketleri adlı derginin yayın tarihi ve yayınlanan yazı yanda görülmektedir.

Ekonomik alanda Rockefeller’in ülkemizde en önemli konuma gelmiş Türkiye’nin en zengin beş ailesine burslar vererek bu ailelerin zenginliklerinin gelişiminde nasıl katkı sağladığını, ülkemizin zenginleri durumuna getirilen bu ailelerin yaşları ilerlemiş kişilerinin yazdıkları anılarını okuyarak bilgi edinebilirsiniz !

Rockefeller’in sahip olduğu yayın organları, bankalar, sivil toplum kuruluşları vs. bunları saymak bilgi vermek artık günümüz dünyasında internet aracılığı ile iki tuşa bakıyor ! Araştırmanızı internette yürütmek çok kolay.  Bu yazının konusu ise Rockefeller tarafından ABD’de kurulan ve sadece ABD’de en üst yani 33. Derece masonların girebildikleri ( bu yüksek düzey
masonlar bile bu teşkilata en alt dereceden girebiliyorlar ) gizli bir teşkilatın varlığına dair belgeler !

Türkiye’de komplo teorilerinin bir numaralı adamı özellikle eskinin sosyalistleri şimdinin ulusalcıları arasında Rockefeller’dir. Bu modaya son dönemlerde sağ kesimde ayak uydurmuştur. Hatta konuyu ileriye götürenler belge ve bilgi bulamadıklarından olacak sadece Rockefeller ailesinin red ettiği sahte konuşmaları, yine yabancı bir takım görevli yazarların yazılarını kaynak göstererek CFR,TRİLATERAL KOMİSYON VE BİLDERBERG örgütleri hakkında kitaplar yazdılar. Bu kitaplar elbette faydaları vardır. Bu kitapları eleştirmek bize de düşmez. Fakat bu kitaplarda ki belgesiz olduğu için gerçekten komplo teorisi olan konular şunlardır:

1-       Rockefeller ailesinde mason olan yoktur ! Çünkü bu aile ABD’de kendileri dışında sadece 33. Derecede masonları en alt düzeyden kabul ettikleri MABETÇİLER adlı teşkilatın kurucularıdır !

2-       Rockefeller’in ailesinin gayesi tüm dünya piyasalarında ki para sistemi değildir! Para onlar amaç değil, hedeflerini gerçekleştirmek için kullandıkları araçtır!


MABET adlı teşkilat dünya çapında ekonomiye yön veren en büyük teşkilattır ! Bu ekonomik gücünü 3. Tapınağın inşası için gerekli siyasal ekonomik ve sosyal ortamı hazırlamaya çalışmaktır! Mabet teşkilatı Tapınak şövalyeleri gibi bir çok Hastaneye ve bankaya sahiptir! Türkiye’de de bu teşkilat İstanbul’da ki en ünlü özel hastanelerin bir numaralı ortağıdır ve büyük paralar sağlamaktadırlar ! Tabii görünüşte çok masum olan bu amaçlar ile nelerin hedeflendiği yazımızın ikinci bölümü yayınlandığında anlaşılacaktır !

Mabet teşkilatı mason teşkilatının ritlerinden tamamen bağımsız özel olarak elde edilen eski taş tabletlerde ki yazılara dayanarak oluşturulmuş ‘’Mabet Teşkilatı Ritüellerine’’ sahiptir ! Masonlarla ortak sadece 3 ritüelleri vardır. Masonların 30. Derecedeki ritüelleri Mabetçiler için 1. Derecedir. Mabetçiler 3. Dereceye kadar üyelerini sınadıktan sonra üyeyi kabul ederlerki, bu da masonların 33. Derecesine yani en üst derecesine tekabül ediyor!

ailesi tarafından kurulmuş Mabet teşkilatının özel
tapınakları vardır! Bu tapınaklar dünyanın her yerinde çöreklenmiştir !

Mabet teşkilatının en önemli hedefi; Musevi Eskatologya’sı Mesih’in gelmesinden önce Süleyman Tapınağının yerine Üçüncü Tapınak’ı inşaa edilmesini planlamak ve buna dayanarak Ortodoks ve Muhafazakâr Musevilik taraftarları bir gün Üçüncü Tapınağın inşaa edileceğini ummaktadırlar.

Hristiyanlıkta ki İsa Mesih beklentisi Kabala’nın etkisi ile Yahudiliğede geçmiştir !

Mabetçiler gelenek olan Kabala’nın tamamını neredeyse farklı yorumlamaktadırlar ve rafizi öğretiyle neredeyse eş bir değerlendirme izlemektedirler!

Mabetçilerin hedefi 3. MABET’in inşası için gereken ekonomik ortamı yaratmak !

Günümüz dünyasında bu görevi Masonların hedefi olarak gösterilmesi ise bu tip kurulan özel teşkilatların göz ardı edilip gizlenmesi ve belge yoksunluğu-inandırıcılığın olmaması amaçlanarak dünya halklarının kandırılmasıdır, komplo teorisi olarak bu konuların damgalanmasıdır !

MabetTeşkilatının en önemli tapınağı Rockefeller tarafından özel olarak Osmanlı devletinin yıkılma sürecinde 1918 yılında yapılmış olup merkezi KUDÜS’TE SÜLEYMAN MABEDİNİN DUVARLARI İÇİNDEDİR ! Bu belgeler ise ikinci yazımızda açıklanacaktır !

Kudüs’teki merkezin özel toplantı salonu 8 kişiliktir ! En baş koltuk Rockefeller ailesinden o dönem içindeki şirketin başındaki kişiye aittir. 8 kişilik ekibin bu salonun mahzenlerinde sanal görüntü ile konuştukları bir kişi daha vardır ve bu kişinin lakabı Mabet teşkilatının başı ve Rockefeller ailesinin o dönemki en yaşlısı olan BÜYÜK EJDER’ dir ! Büyük ejder ile dokuz kişilik bir ekip oluşturulmaktadır ! Mabetçilerin en başına Büyük Ejder lakabı ile seslenilir.

Dünya ekonomisi işte bu toplantı salonunda belirlenmektedir! Buraya ne Bilderberg’de ki gibi bir Türk zengini ne Trilateral Komisyon’da ki gibi ülke siyasetçileri ne de Mason Teşkilatlarında ki gibi her ülkenin 33. Derece mason teşkilatı üyeleri giremez!

Şimdi bu teşkilat hakkında ki kısa bilgilerden sonra teşkilata ait Çok Çok önemli bir belgeyi ilk defa okuyucularımıza sunuyoruz !

Bu belgeleri ne internette ne de herhangi bir kitapta bulamazsınız ! Bunlar özel arşivlenmiş belgelerdir !


Türk Mason Teşkilatının yayını olan özel bir sayısında bu teşkilat hakkında İLGİNÇ BİR BELGE  Sentelle’nin aday gösterilmesi hakkında başlığı ile Ferdi Özmen-Taylan Tünel masonlar tarafından  yayınlanan sayfaları ilk kez deşifre ediyoruz ! Yukarıda mason dergisinin içindekiler bölümünüde yayınladık. Oradanda yazının sayfasını bulabilirsiniz..Ve tüm sayfaları kaydedim yakından okuduğunuzda 3 belgeninde bütünlük arzettiğini göreceksiniz .Hepside Sentelle’nin aday gösterilmesi ile ilgili ..Kalan sayfalar ikinci yazıda yayınlanacak!

Bu belgenin yayımı ile tüm dünyanın Rockefeller hakkında ki yazılanları komplo olarak nitelemesi artık sanırız bir kenara bırakılacak ve orijinal belgeler ışığında Rockefeller ailesinin o dönemki Mabet teşkilatının başı olan Güney Karolina Senatörünün teşkilata ait başkanlık sıfatı ilk kez belgelenmiş olacaktır ! İlginç olan ise Başkan sıfatı ile belirtilen Rockefeller ailesinin ferdinin konuşmalarına, Türk Mason Dergisi sadece dernek içinde yayınlanmasına ve gizli olmasına rağmen yazıda yer vermemiş, sadece başkan olduğu belirtilmiştir. Belgelerin devamını ikinci yazımızda yayınlamaya devam edeceğiz !

Mabet teşkilatının hedefleri;

1-       Üçüncü tapınağın inşa süreci dolayısı ile Müslümanların kutsal alanı Mescid-i Aksa’nın yıkımı için Suriye dahil tüm İslam ülkelerinde karışıklık yaratılması
halklara ayaklanmaları için para akıtılmasıdır. (mabetçilerle ilişkili Arap baharı ile ilgili çok önemli belgeler ileride yayınlanmak üzere yayına hazırlanmaktadır )

2-       Üçüncü tapınağın inşası için sahip olunan en ünlü hastanelerde ünlü bilim adamlarının isimleri ile kodlanmış (örneğin NEWTON PROJESİ gibi ) projeler doğrultusunda bilimsel araştırmalar sonucu bölge halkı üzerinde genetik çalışmaların yapılması. ( İkinci yazıda bu projelerden birine yer verilecek )

3-       Üçüncü mabetin inşası için son teknolojilerin Kudüs duvarlarının altında ki mahzenlere yerleştirilmesi. Bu teknoloji ile 3. Mabetin inşasının gerçekleştirilerek dünyanın teknolojik ağının beyninin 3. Mabetin mahzenlerine yerleştirilmesi!

 

Masonlukta önemli durak noktaları vardır . Bu durak noktaları aşılmadıktan sonra mason bir üst dereceye terfi ettirilmez !


Mabetçiler ile Masonluk ritlerinin tek benzer yanı Masonlukta yer alan en önemli durak noktalarından biri olan 30. Dereceye ait ritüellerdir. 30. Dereceye ait Masonluk ritüelleri Mabet teşkilatının 1. Derecesini oluşturduğunu yukarıda belirtmiştik.

Mabet teşkilatında 3. Dereceye kadar üye denenmekte daha sonra Mabet teşkilatına üye kabul edilmektedir! Rockefeller ailesinin kurduğu Mabet teşkilatının daha iyi anlaşılması için Masonlukta ki 30. Derece ritüellerine dair ikinci yazımızda ilk kez bir ritüeli yine belgeleri ile deşifre edeceğiz !

Bu arada şunuda belirtelim birileri heycanlı bir şekilde masonlara ait bazı ritüelleri yayınlıyor ve Masonların büyük üstadından şöyle bir yanıt alıyor ‘’ büyük katiplik mührü ve ıslak imzası yayınladığınız belgenin içinde yok dolayısı ile bu yayınladığınız ritüel başkası tarafından çoğaltılıp basılmış olabilir, bu ritüel bize ait değil ‘’

Bu yanıtı Habertürk ekranlarına çıkan bir mason üstadı vermişti !

İkinci yazıya kaynak olacağı için hem bu mason üstadına bir yanıt hem de Mabet teşkilatının ilk derecesinin ne üzerine kurulu olarak başlatıldığını belgelemek için ..İkinci yazımızın konusu olacak 30. Derece Masonluk ritüelini BÜYÜK KATİPLİK MÜHRÜ VE ISLAK İMZALI ENDER NÜSHASININ ŞİMDİLİK İLK SAYFASINI YAYINLIYORUZ !

İlk yazımızın sonuna gelirken bir komplo teorisi de biz yapalım.

Mabetçilerin Kabala yorumlarında  bulunan kendilerine özel takvimlerine göre günümüzde İslam milletleri arasında bölgesel bir savaş çıkarmaya çabalasalar ve başarsalar, bu bölgesel savaşa ABD-İsrail ve AB fiilen girmese, ülkemizi bu savaşa liderlik için soyundursalar ve bu savaş yaşanırken yanlışlıkla Mescid-i Aksa’ya top mermileri düşse, Mescid-i Aksa yıkılsa ve bunu Müslümanlar kendileri yaptı dense…

Ne dersiniz mümkün mü ? Yoksa komplo teorisi mi ? Bir de mabetçilere kötü haber verelim…

Her ne olursa olsun TÜRK MİLLETİ’NİN DE BİR PLANI VE ÖZEL BİRLİKLERİ MEVCUT !

BU BİRLİKLER MABETÇİLERDEN HABERDAR …

 

NOT: Belgeler sırası ile konulmaya çalışılmıştır ..Mimar Sinan yazan resimli belge incelendiğinde içerik bölümünün 57. sayfada yayınlanan yazının stella nın aday gösterilmesi hakkında başlıklı yazınınn konuşmalarında Rockefeller Başkan olarak geçiyor…Ayrıca ilgili okurların resimleri farkı kaydettiklerinde yaklaştırıp okuduklarında her belgede Sentelle’den bahsedildiği açıkca görülecektir! Konuların devamı olduğu görülecektir..Konuşmanın devamını ikinci yazıda yayınlayacağız ve kendilerine Mabetçiler dediklerinide açıkca diğer belgelerle deşifre edeceğiz..

 

BARAN AYDIN

FBKG

Bunlar da hoşunuza gidebilir...